ჯგუფური ფავორიტიზმის ეფექტი 08 ივნ. 2015

ხშირად ჩვენს გადაწყვეტილებებს  არ განაპირობებს ლოგიკურ მსჯელობა და ყველა ჩვენთაგანს ახასიათებს სხვადასხვა ეფექტებით გამოწვეული ირაციონალური ქცევები.

ჩვენ წინა სტატიებში  ვისაუბრეთ შეზღუდულობის ეფექტსა და ჩარჩოს ეფექტზე, ეხლა კი შევეხებით ჯგუფური ფავორიტიზმის ეფექტს.

ადამიანები ვართ ტომური ბუნების, ამიტომაც ჩვენ ვუერთდებით გარკვეულ ჯგუფებს. ჯგუფური ფავორიტიზმის ეფექტი გულისხმობს, რომ ადამიანები, სხვა ადამიანებთან შედარებით, უპირატესობას ანიჭებენ თავიანთი ჯგუფის წევრებს. ჩვენ ვენდობით ჩვენს მსგავს პერსონებს უფრო მეტად, ვიდრე სხვას. ასეთი ჯგუფები შეიძლება იყოს რელიგიური, ეთნიკური,სპორტული, ასაკობრივი და ა.შ. 

ჯგუფის წევრი მოქმედებს და გადაწყვეტილებებს იღებს სხვა წევრების ანალოგიურად. მასზე გავლენას ახდენს მისი ჯგუფის პრეფერენციები. ისინი თვლიან, რომ ჯგუფის გარეთ მყოფი ადამიანები იღებენ მცდარ გადაწყვეტილებას, ან არიან მოსაწყენები, სახიფათოები და ა.შ. ანუ, ჩვენ სხვა ჯგუფის წევრებს ვაკრავთ რაღაც იარლიყს.  როგორ იყენებენ ამას მარკეტინგში? პირველ რიგში, კომპანიამ უნდა განსაზღვროს ვინ არის მისი მიზნობრივი მომხარებელი, რომელ ჯგუფებშია გაწევრიანებული, რა პრეფერენციები გააჩნია ჯგუფს და შემდეგ მოარგოს თავისი კამპანია ჯგუფის წევრებს. კომპანია გამოდის როგორც ჯგუფის წევრი და თავის მარკეტინგულ გზავნილებში იყენებს "ჩვენს" და არა "თქვენს", ანუ გვევლინება ჯგუფის წევრად და ამით მოიპოვებს სხვა წევრების ნდობას. 

ჩვენი აზრით, კარგი მაგალითია ქართული ჩიფსების ბრენდი FRIXX, რომელიც პოზიციონირდება გართობის მოყვარულ და თავისუფალ ახალგაზრდების ჯგუფზე, ანუ მათზე "ვისაც უნდა თამაში". სახელში სწორედ ამ ჯგუფის აღმნიშვნელი სიტყვა Freak ფიგურირებს. ბრენდი მარკეტინგული გზავნილებისთვის იყენებს თავად ჯგუფის წარმომადგენლებს, რის გამოც ჩნდება სანდოობა და პრეფერენცია ამ ჩიპსებისადმი ქართველი თავისუფალი და თავგადასავლების მოყვარული ახალგაზრდების ჯგუფის მხრიდან.

მოწონება/გაზიარება

კომენტარები